Simple Rollover Buttons by Free-Buttons.org v2.0
DE JAARREKENING
(W.Venn.)
                  

A. Moeten een jaarrekening bij de Balanscentrale neerleggen

     *   vennootschappen naar Belgisch recht, al dan niet met sociaal oogmerk, opgericht in de vorm van :
               -   een naamloze vennootschap (NV)
               -   een commanditaire vennootschap op aandelen (COMM.VA)
               -   een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
               -   een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)
               -   een economisch samenwerkingsverband (ESV)

     *   de Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) ingeschreven in België

     *   de Europese vennootschap (SE) naar Belgisch recht

     *   de vennootschappen naar Belgisch recht, al dan niet met sociaal oogmerk, opgericht in de vorm van :
               -   een vennootschap onder firma (V.O.F.)
               -   een commanditaire vennootschap (COMM.V.)
               -   een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)
         ALS zij onder hun onbeperkt aansprakelijke vennoten één of meer rechtspersonen tellen en tegelijk als GROOT
         worden beschouwd.

Alle hierboven bedoelde ondernemingen moeten hun jaarrekening neerleggen, ongeacht of ze handelsvennootschappen zijn
of burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen.
B. Moeten geen jaarrekening bij de Balanscentrale neerleggen :

     *   natuurlijke personen die handelaar zijn
     *   kleine vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn :
               -   een vennootschap onder firma (V.O.F.)
               -   een commanditaire vennootschap (COMM.V.)
               -   een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

     *   grote vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, indien geen enkele vennoot een
         rechtspersoon is
     *   landbouwvennootschappen
In sommige gevallen moet zij aan de Balanscentrale een SOCIALE BALANS bezorgen.
C. Voor meer en uitgebreidere informatie over dit onderwerp kunt U steeds terecht op de website van de
Nationale Bank van België -rubriek "Balanscentrale".
        Om er meteen naar toe te springen, klikt U hier.
D. Zie ook W.Venn. (wetboek van vennootschappen) : onder andere artikel 92 en volgende. Op de website van
de F.O.D. JUSTITIE kunt U het integrale en steeds bijgewerkte wetboek van vennootschappen raadplegen.
        Klik hier om er naar toe te springen a.u.b.